GIMNAZJUM W MAŁDYTACH

KLASA 2

 

Zadaniem tego testu jest sprawdzenie Twoich wiadomości.
Spośród czterech podanych odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa.
Zaznacz kliknięciem prawidłową odpowiedź.

 

Test

z informatyki

1. Nazwa strony WWW znajduje się między znacznikami:

<HEAD> nazwa strony </HEAD>
<BODY> nazwa strony </BODY>
<META> nazwa strony </META>
<TITLE> nazwa strony </TITLE>

 
2. Chcąc wstawić na stronę WWW plik pies.jpg znajdujący się w folderze FOTO, należy wpisać polecenie:

<IMG SRC>"foto/pies.jpg"</IMG>
<IMG SRC="foto/pies.jpg">
"foto/pies.jpg"
<IMG SRC="pies">

 
3. Wstaw tekst „Godzina 745 rano”

<p> Godzina 7 <sub> <u> 45 </u> </sub> rano </p>
<p> Godzina 7 <sup> <i> 45 </i> </sup> rano </p>
<p> Godzina 7 <sup> <u> 45 </u> </sup> rano </p>
<p> Godzina 7 <sub> <b> 45 </b> </sub> rano </p>

 

4. Grubość obramowania tabeli ustalamy znacznikiem:

<size="liczba">
<border="liczba">
<width="liczba">
<right="liczba">

 
5. Który znacznik wstawia tekst po prawej stronie w kolorze czerwonym:

<P ALIGN=RIGHT> <FONT COLOR="red"> Tekst </FONT></P>
<FONT ALIGN=RIGHT COLOR ="red"> Tekst </FONT>
<FONT COLOR ="red" ALIGN=RIGHT > Tekst </FONT>
wszystkie odpowiedzi są poprawne6.Strona WWW zaczyna się znacznikiem:

</HTML>
<?HTML>
<HTML>
<~HTML>

 
7. Strona WWW zapisujemy w pliku nadając mu rozszerzenie:

.html
.doc
.txt
.docx

 

 

8. Kolor tła strony ustalamy znacznikiem:

<color="nazwa koloru">
<body color =nazwa koloru>
<body bgcolor="nazwa koloru">
<head bgcolor="nazwa koloru">

 
9. Wyśrodkowanie akapitu wykonuje się znacznikiem:

<center>
<align="center">akapit</align>
<p align="center">akapit</p>
<p angin="center">akapit</p>

 
10. Znacznik <B> powoduje:

podkreślenie tekstu
przekreślenie tekstu
ustawienie tekstu jako indeksu górnego
pogrubienie tekstu

 

11. Który znacznik wstawia odsyłacz do strony www.g-maldyty.pl  w postaci rysunku maldyty.jpg. Plik graficzny znajduje się w katalogu bieżącym:

<A HREF="www"> <img scr =”maldyty.jpg”></A>
<A HREF="maldyty.jpg"> www.g-maldyty.pl</A>
<A HREF="http://www.g-maldyty.pl"> <img src=”maldyty.jpg”> </A>
<A HREF="http://maldyty.jpg"> www.g-maldyty.pl</A>

 
12. Powiększenie czcionki o jeden stopień uzyskuje się znacznikami:

<small>tekst</small>
<big>tekst</big>
<sub>tekst</sub>
<sup>tekst</sup>

 
13. Język w jakim wyświetlana będzie strona WWW deklaruje się w częśći:

head
body
nie deklaruje się języka wyświetlania strony WWW
w head lub body (jest to obojętne)

 
14. Polecenie <hr color="red" width="500" size="20" align="right"> spowoduje narysowanie:

tabeli o wymiarach 500 x 20
linii czerwonej o długości 500 pikseli i grubości 20 pikseli wyrównanej do prawej strony ekranu
linii czerwonej o długości 500 cm i grubości 20 cm wyrównanej do lewej strony ekranu
linii zielonej o grubości 500 pikseli i długości 20 pikseli wyrównanej do prawej strony ekranu

 
15. Animację tekstu polegającą na  przesuwaniu sie tekstu od prawej strony ekranu do lewej uzyskamy stosując polecenie:

<marquee behavior="slide">tekst</marquee>
<marquee behavior="scroll">tekst</marquee>
<marquee behavior="alternate">tekst</marquee>
<marquee>tekst</marquee>16. Znacznik <BR> powoduje:

podkreślenie tekstu
przejście do nowej linijki
wstawienie obramowania
powiększenie czcionki o 1 rozmiar

 
17. Którego znacznika nie trzeba kończyć (wyłączać):

<B>
<I>
<U>
<BR>

 
18. Zmianę kroju czcionki wykonujemy znacznikami:

<FONT FACE=rodzaj czcionki>tekst</FONT>
<FONT FACE="rodzaj czcionki">tekst</FONT>
<FONT=rodzaj czcionki>tekst</FONT>
<FONT="rodzaj czcionki">tekst</FONT>

 
19. Strony WWW nie można zrobić w:

MS Word
Notatnik
Pajączek
MS Excel

 
20. Wiersz tabeli znajduje się miedzy znacznikami:

<TABLE>   </TABELA>
<TR>  </TR>
<TD>  </TD>
<W>  </W>

 

 

 

Jeżeli rozwiązałeś test i nie zamierzasz dokonywać już zmian w odpowiedziach to kliknij przycisk SPRAWDŹ.

Po kliknięciu w przycisk SPRAWDŹ nie będzie już możliwości dokonywania zmian w teście.